МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ СЛЪНЦЕ, РАДОСТ, КРАСОТА

 

 

 

Общински детски комплекс - Несебър
Несебър к-с “Младост” 62     тел. факс 0554 / 45952
e-mail: odk@abv.bg      festivali@nesebar.bg        

 


МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ
„СЛЪНЦЕ, РАДОСТ, КРАСОТА” – 2019 г.

 

П Р О Г Р А М А

От 12 - 15.06.2018         Регистрация на групите в Общински детски комплекс – Несебър /к-с „Младост” 62/
11.00 , 13.00 и 15.00 ч. Технически конференции

15.06.                    20.00 ч.       Откриване на фестивала
18.30 ч.Извозване на участниците до двора на СУ „Любен Каравелов”- Несебър         
                                        Дефиле на участниците, вдигане на националните знамена пред портите на града,
представяне на участниците и празнична програма на сцената наАмфитеатъра

16.06           12.30 ч.       Стара Митрополия - Начало на пленер /художници/

17.06                     11.00 ч.       Среща с Кмета на града в сградата на старото кметство

16, 17 и 18  10.00 ч.       Конкурсна програма - /виж по-долу подробно, кликни на Конкурс/
                                        Посещение на културни паметници и разходка из стария град
с младши екскурзоводи – по предварителна заявка
Фестивален концерт на 20 от 19.00 ч. в Несебър , Амфитеатър

19 юни       10.00 ч.       Конференции с жури по раздели в Конферентен център
19.00 ч.      Награждаване и Гала – концерт, Амфитеатър

 

 

 

„Амфитеатър”
16.06.

 

 

 

 

 

 

16.30ч. - репетиция
17.30ч. - Конкурс

Съвременни танци
2 в.група - групи
3 в.гр. –групи

Характерни танци

 

19.30ч. - репетиция
20.30ч. Конкурс

Стилизиран фолклор
1 А в.гр. - групи

Народни танци
1 в.гр. -  групи, солисти
3 в.гр. – групи, дуети
Смесена в.гр.

 

„Амфитеатър”
17.06.

 

 

 

 

15.00ч. - репетиция
16.00ч. Конкурс

Театър на модата

Акробатика

 

17.00ч. - репетиция
18.00ч. - Конкурс

Съвременни танци
1 А в.гр.-групи
Смесена в.гр.

Улични танци - всички в.гр.-групи

Характерни танци- всички в.гр.-групи

 

19.30ч. - репетиция
20.30ч. Конкурс

 

Стилизиран фолклор
1 в.гр.-групи
2 в.гр.-групи, солисти
3 в.гр.-групи

Народни танци-Смесена в.гр.

„Амфитеатър”
18.06.

 

 

 

 

15.00ч. - репетиция
16.00ч. Конкурс

Спортни танци

 

17.00ч. - репетиция
18.00ч. - Конкурс

Съвременни танци
1  в.гр. - групи
2  в.гр. - групи

 

19.30ч. - репетиция
20.30ч. Конкурс
Народни танци
2 в.гр.- групи, солисти

Обработен фолклор

 

„Амфитеатър”
19.06.20

 

 

19.00ч.

Награждаване
Гала концерт

 

„Амфитеатър”
20.06.

 

 

19.00 ч.

Фестивален концерт на участниците

 

 

Стара Митрополия
16.06.

 

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр.-солисти

 

 

12.00ч. - репетиция
13.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр.-солисти

 

15.00ч. -репетиция
16.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 в.гр.-солисти

 

18.00ч - репетиция
19.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 А в.гр.-групи
1 в.гр.-групи
2 в.гр.-дуети
3 в.гр.-дуети
2 в.гр.-солисти
4 в.гр.-солисти

Стара Митрополия
17.06.

 

10.00ч. - репетиция
11.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
1 А в.гр.- солисти, дуети

 

 

 

13.00ч. - репетиция
14.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.- солисти

 

16.00ч - репетиция
17.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.- групи

 

19.00ч. - репетиция
20.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
3 в.гр.- солисти

Стара Митрополия
18.06.

 
9.30ч. - репетиция
10.30ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.- солисти

 

 

 

13.00ч. - репетиция
14.00ч. - Конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.- солисти

 

15.00ч. - репетиция
16.00ч. - конкурс

Забавна и естрадна песен
2 в.гр.- солисти

 

18.00ч. - репетиция
19.00ч. - Конкурс

Народна песен
всички възрастови групи

Забавна и естрадна песен
3 в.гр.- групи

 

 

 

 

Конферентен център
16.06

 

9.30ч. - репетиция
10.30ч. - Конкурс

Класически инструменти – цигулка

 

 

11.00ч. - репетиция
12.00ч. - Конкурс

Класически инструменти
КЛАРИНЕТ
ВАЛДХОРНА
ТРЪБА
ТРОМБОН
САКСОФОН
КИТАРА

 

14.00ч. -репетиция
15.00ч. - Конкурс

Пиано
1 А в.гр.
1 в.гр.

 

 16.30ч. -репетиция
17.30ч. - Конкурс

Пиано
1 в.гр.

 

19.00ч. -репетиция
20.00ч. - Конкурс

Пиано
2 в.гр.
3 в.гр.

Конферентен център
17.06

 

 

 

 

12.00ч. - репетиция
13.00ч. - Конкурс

Класическо пеене

 

 

14.00ч. -репетиция
15.00ч. - Конкурс

Пиано
2 в.гр.

 

17.00ч. - репетиция
18.00ч. - конкурс

Пиано
2 в.гр.

 

Конферентен център
18.06.

 

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - Конкурс

Народни инсрументи
+ 1 пиано

11.00ч.
Конференция с жури
Инструментал

 

 

 

 

 

Конферентен център
19.06.

 

10.00ч.
Конференция с жури
по раздели

 

 

 

 

 

 

 

 

„Читалище”
16.06.

 

 

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - конкурс

Класически балет
1 А в.гр.
1 в.гр.
2 в.гр.

 

 

 

12.00ч. - репетиция
13.00ч. - Конкурс

Класически балет
2 в.гр.
3 в.гр
4 в.гр.
Смесена в.гр.

 

 

 

„ Читалище”
17.06.

 

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - конкурс

съвременни,
характерни,
улични,
– солисти, дуети

ориенталски танци

 

 

12.00ч. -репетиция
12.30ч. - Конкурс

Нестандартни форми
всички възрастови групи
художестено слово-солисти

 

 

 

„ Читалище”
18.06.

9.00ч. - репетиция
10.00ч. - конкурс

Нестандартни форми